ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(NRO/NJ)
ΝΟΚΒ

ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

(IJ)
ΙΟΠ/ΔΕΗ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου και ώρα 1600 στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ η ΑΕΑΕ θα παρουσιάσει στους προπονητές και τα πιστοποιημένα Εθνικά Στελέχη Αγώνων, τις αλλαγές που έγιναν στους νέους Κανόνες Αγώνων 2017 – 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2017-02

Όπως ορίζεται  από το από άρθρο 5 του Κανονισμού Πιστοποίησης Εθνικών Στελεχών Αγώνων, τα εξής Στελέχη Αγώνων  διορίστηκαν από το ΔΣ της ΕΙΟ ως μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Εθνικών Στελεχών Αγώνων για το 2017

 

 • Ρούλα Γαλάνη, Διεθνές Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων
 • Έλενα Δημητρακοπούλου, Γεν. Γραμματεύς ΑΕΑΕ. NRO, NJ
 • Δημήτρης Δήμου, Μέλος ΑΕΑΕ, Διεθνής Καταμετρητής
 • Βασίλης Κασκούρας, Μέλος ΑΕΑΕ,  Διεθνές Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων
 • Μιχάλης Μιτάκης, Αντιπρόεδρος ΑΕΑΕ, IJ, NRO
 • Θανάσης  Παπαντωνίου,  Μέλος ΑΕΑΕ, IRO
 • Παύλος Σκυλίτζης, Μέλος ΑΕΑΕ,  IJ, NROτής
 • Ντίνα Σφακιανάκη, IJ, IRO
 • Κώστας Τσαντίλης, Πρόεδρος ΑΕΑΕ, IJ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2017-01

Η ΑΕΑΕ μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλλίτερη ενημέρωση των Ομίλων, Αθλητών και Προπονητών, προχώρησε στη σύσταση μίας ομάδας εργασίας που θα απαντά υπεύθυνα σε ερωτήματα σχετικά με κανονισμούς, οργάνωση αγώνων, καταμετρήσεων κλπ. Κατά τα πρότυπα της ομάδας Q&A της ISAF.

Οι ερωτήσεις θα απευθύνονται στην ομάδα εργασίας μέσω των ομίλων και θα δημοσιεύονται μαζί με τις απαντήσεις τους στην ιστοσελίδα της ΕΙΟ.

Οι απαντήσεις αυτές δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους σε εκδικάσεις ενστάσεων ή εφέσεων.

Για μέλη της ομάδας εργασίας είναι:

 1. Μιχάλης Μιτάκης, IJ, NRO
 2. Παύλος Σκυλίτζης, IJ, NRO
 3. Βασίλης Κασκούρας ΙRO
 4. Θανάσης Παπαντωνίου IRO μέλος επιτροπής RO/ISAF
 5. Δημήτρης Δήμου, ΙΜ, Πρόεδρος επιτροπής καταμετρητών ISAF
 6. Γιάννης Καλατζής, Καταμετρητής ΕΑΘ
 7. Γιάννης Κλείδωνας NRO/NJ

ΕΦΕΣΗ 4/2015

ΠΡΟΣ: κ. Μιχαήλ Τσατσόπουλο, κ. Σταμάτιο Μωραΐτη
Ιστιοπλοϊκό ΄Ομιλο Κέρκυρας
ΕΑΘ
KOIN: ΕΙΟ – κ. Χρήστο Θεοδόση PRO
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 Μαΐου 2015

 

ΘΕΜΑ: Αναφορά – Αίτηση Αποκατάστασης σκαφών ΛΕΝΑ GRE 47924 και ΣΚΥΡΟΣ GRE 7980 που κατετέθη στις 02.05.2015 σχετικά με την εγκυρότητα του αγώνα Λευκίμη – Παξοί που διεξήχθη στις 24 Απριλίου 2015 με Οργανώτρια Αρχή τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας.
Η ΑΕΑΕ συνεδρίασε στις 15.05.2015 υπό την προεδρία του προέδρου της κ. Κωνσταντίνου Τσαντίλη και παρουσία των μελών της κκ. Παύλου Σκυλίτζη Αντιπροέδρου, Ελένης Δημητρακοπούλου Γενικής Γραμματέως, Σταύρου Κουρή Ειδικού Γραμματέως, Νικολάου Ταρσινού και Κωνσταντίνου, Χριστόπουλου.
Η ΑΕΑΕ βάσει των στοιχείων που κατέθεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, και σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΙΟ, άρθ. 10 παρ. 4, όπου αναφέρεται ότι “εκδικάζει και γενικώς επιλύει διαφορές μεταξύ Σωματείων- μελών της Ε.Ι.Ο. ή μεταξύ Σωματείων και αθλητών που προκύπτουν κατά τη τέλεση ιστιοπλοϊκών αγώνων.” θεωρεί ότι η υπόθεση αποτελεί διαφορά μεταξύ Σωματείου και αθλητών που προέκυψε κατά την τέλεση ιστιοπλοϊκού αγώνα και προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης.

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΑ&Ε

 • Ο ΙΟΚ προκήρυξε τους Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες Ανοικτής Θάλασσας 2015 οι οποία περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα της ΕΙΟ, και το Πρωτάθλημα ORCi και ORC Club 2015 για τα σκάφη του Ομίλου και κατέταξε τους αγώνες 2.3.και 7 του πίνακα 7.1 της Προκήρυξης στην κατηγορία 3.
 • Η Προκήρυξη του Αγώνα αναφέρει στην παράγραφο 6.1: “Οι δηλώσεις συμμετοχής για κάθε αγώνα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη και ώρα 12:00 πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα.
 • Με την τροποποίηση Νο.2 O IOK, διέγραψε την παράγραφο 5.3 της προκήρυξης που ανέφερε ότι: “Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής και μέχρι την 11.00 της ημέρας του αγώνα θα γίνονται δεκτές τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής με επιβάρυνση 10 ευρώ επί του παραβόλου συμμετοχής.”
 • Στις 17:30 της Τετάρτης 22 Απριλίου αναρτήθηκε στο γραφείο της γραμματείας του ΙΟΚ η τροποποίηση Νο.3 που κατέταξε όλους τους αγώνες της Προκήρυξης στην κατηγορία 4 με περαιτέρω υποχρεώσεις για τους αγώνες 2,3 και 7 που είχαν σχέση με την ασφάλεια του σκάφους και του πληρώματος. Αργότερα το ίδιο απόγευμα ακολούθησε ενημέρωση της τροποποίησης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τους πιθανούς ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον αγώνα.
 • Τα σκάφη ΛΕΝΑ GRE 47924 και ΣΚΥΡΟΣ GRE 7980 υπέβαλλαν τηλεφωνικώς αίτηση συμμετοχής στον αγώνα αλλά δεν αγωνίστηκαν λόγω μη έγκαιρης εξεύρεσης πληρώματος.
 • Στα αποτελέσματα του αγώνα τα σκάφη ΛΕΝΑ GRE 47924 και ΣΚΥΡΟΣ GRE 7980 αναφέρονται ως συμμετέχοντα με κυβερνήτες τους κκ Μ. Τσατσόπουλο και Σ. Μωραΐτη και έχουν βαθμολογηθεί DNC με 17 βαθμούς έκαστο.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  Η ΑΕΑΕ εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που κατέθεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη αποφάσισε ότι:

 • Ο χρόνος που εδόθη στα σκάφη από τη χρονική στιγμή που αναρτήθηκε η τροποποίηση Νο.3 μέχρι το τέλος του ορίου υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής δεν θεωρείται επαρκής για την προετοιμασία των σκαφών και των πληρωμάτων, καθώς ο χρόνος που εδόθη στα σκάφη ήταν λιγότερος από 24 ώρες (18,5 ώρες) και αποτελεί λάθος της Οργανώτριας Αρχής. RRS 62.1(a).
 • Η Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα συγχώνευσης των κλάσεων, όπως αυτό προκύπτει από την προκήρυξη του αγώνα και το άρθρο 8 των ειδικών διατάξεων της ΕΑΘ.
 • Οι κκ Τσατσόπουλος και Μωραΐτης ως κυβερνήτες των σκαφών μπορούν να εκπροσωπήσουν τα σκάφη τους (RRS46).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΑΕ

  Η ΑΕΑΕ αποφασίζει:

 • Α. Ο αγώνας ΛΕΥΚΙΜΜΗ – ΠΑΞΟΙ να μη προσμετρηθεί στην ετήσια κατάταξη (Ranking List) της ΕΑΘ για όλα τα σκάφη που συμμετείχαν στον αγώνα.
 • Β. Όσον αφορά το τοπικό πρωτάθλημα, που δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της ΕΙΟ, η Οργανώτρια Αρχή είναι υπεύθυνη για την επίλυση του θέματος, τα δε ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση αποκατάστασης οποιαδήποτε στιγμή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

ΕΦΕΣΗ 3/2015

ΠΡΟΣ: Βαρθολομαίου Δήμητρα GRE 7244
ΕΙΟ Γραφείο Αθλητισμού
ΝOKB
Μιχάλη Μιτάκη, πρόεδρο Ε.Ε.
Χριστόνικο Γιαννίρη, πρόεδρο Ε.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 Απριλίου 2015

 

ΘΕΜΑ: Η έφεση του σκάφους GRE 7244, που κατατέθηκε στις 27/03/2015 με αριθμό πρωτ. 150327002, κατά της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων του αγώνα του Περιφερειακού πρωταθλήματος Αθηνών Optimist, που διοργάνωσε ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας στις 21-22/3/2015.
Η ΑΕΑΕ συνεδρίασε στις 18.04.2015 υπό την προεδρία του προέδρου της κ. Κωνσταντίνου Τσαντίλη και παρουσία των μελών της κ.κ. Ηλία Βεργινάδη, Νικολάου Ταρσινού, Κωνσταντίνου Χριστόπουλου και Παύλου Σκυλίτζη.

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΒ

 1. Οι Eνστάσεις – Αιτήσεις Αποκατάστασεις με σειρά αριθμού κατάθεσης 1, 2 και 6 με αίτημα την αποκατάσταση των αθλητών, από λάθος της Επιτροπής Αγώνων (RRS 62.1a) κατά την εκκίνηση της 2ης ιστιοδρομίας του Περιφερειακού πρωταθλήματος Αθηνών αποφασίσθηκε να συνεκδικαστούν αφού αφορούν στην ίδια εκκίνηση (ίδιο συμβάν).
 2. Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.
 3. Η Επιτροπή Αγώνων (Ε.Α.) σημείωσε ότι τα σκάφη 2572, 7244, 1793, 1454 εκκίνησαν πρόωρα.
 4. Η εκκίνηση έγινε με μαύρη σημαία.
 5. Προβλήθηκαν δύο video, που είχαν ληφθεί κατά την εκκίνηση, από την προβολή δεν προέκυψαν στοιχεία.
 6. Κατά την εκκίνηση ξεκίνησαν πρόωρα περισσότερα σκάφη από τα σημειωθέντα.
 7. Δεν προέκυψε λάθος της Ε.Α για τις καταγραφές των εν λόγω σκαφών.
 8. Η Ε.Α βαθμολόγησε τα σκάφη ως BFD
 9. Δεν επισημάνθηκε λάθος ή παράλειψη της Ε.Α

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΑΕ

  Η ΑΕΑΕ κατά την εξέταση των εγγράφων που κατατέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη διαπίστωσε ότι :

 1. Δέχεται τα Γεγονότα που βρέθηκαν από την Επιτροπή Ενστάσεων (Ε.Ε.) στο σύνολό τους όσον αφορά στο σκάφος που υπέβαλε έφεση και τα θεωρεί επαρκή.
 2. Η ενδιαφερόμενη αθλήτρια δεν εζήτησε επανάληψη της εκδίκασης από την Ε.Ε. όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς (RRS 66).
 3. Η ενδιαφερόμενη αθλήτρια δεν ζήτησε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας με αίτησή της την καθαρογραμμένη απόφαση της Ε.Ε. και δεν την υπέβαλε στην ΑΕΑΕ.
 4. Δεν υποβλήθηκε στην ΑΕΑΕ κάποιο νέο video μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 5. Ουδέποτε προσκομίστηκαν τα «αδιάσειστα στοιχεία» που επικαλείται η αθλήτρια.
 6. Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν τόσο από την Επιτροπή Αγώνων, όσο και από την Επιτροπή Ενστάσεων προκύπτει ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης είναι σύμφωνες με αυτές που περιγράφονται στους Κανόνες Ιστιοδρομιών (RRS) 2013-2016 και το Εγχειρίδιο Κριτών της ISAF.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 • Η ΑΕΑΕ εξετάζοντας όλα τα στοιχεία αποφάσισε ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την Eπιτροπή Eνστάσεων είναι αυτές που ορίζονται από τους Κανόνες Ιστιοδρομιών (RRS).
  Η ΑΕΑΕ αποφάσισε ότι τα δεδομένα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης είναι επαρκή και ότι η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι ορθή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΑΕ

 • Επικυρώνεται ομόφωνα η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων και δεν δίνεται αποκατάσταση στο σκάφος GRE 7244.

International Judges (IJ)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmail
Μιχάλης Μιτάκης ΙΟΠ/ΝΟΕ GREMM11 2001 2017 mmitakis@dem.gr
Παύλος Σκυλίτζης ΝΟΕ GREPS1 2008 2017 pavloss@hotmail.com
Ντίνα Σφακιανάκη NO Αγ. Νικολάου GREKS3 1999 2019 isailing@otenet.gr
Κώστας Τσαντίλης ΝΟΕ/ΙΟΠ GRECT1 1999 2017 costas@ctsantilis.gr
Μαρίνα Ψυχογιού Muscat GREMP 2011 2019 gre2marina@gmail.com


International Race Officers (IRO)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmail
Ρούλα Γαλάνη ΠΟΙΑΘ GRERG1 1997 2017 agalani@hol.gr
Ντίνα Σφακιανάκη NO Αγ. Νικολάου GREKS3 1998 2018 isailing@otenet.gr
Θανάσης Παπαντωνίου ΝΟΘ GREAP14 2002 2018 athpap@windowslive.com
Μαρίνα Ψυχογιού Muscat GREMP 2005 2017 gre2marina@gmail.com
Βασίλης Κασκούρας GREVK1 2016 2020 bkaskouras@gmail.com


International Measurers (IM)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmailΚατηγορίες
Δημήτρης Δήμου FINN ΙΟΠ GREDD1 1998 2018 dimou@deslab.ntua.gr Finn
Δημήτρης Δήμου 420 ΙΟΠ GREDD1 2003 2018 dimou@deslab.ntua.gr 420
Δημήτρης Δήμου 470 ΙΟΠ GREDD1 2004 2018 dimou@deslab.ntua.gr 470
Δημήτρης Δήμου Platu25 ΙΟΠ GREDD1 2014 2018 dimou@deslab.ntua.gr Platu25
Πάνος Μαυρογεώργης GREPM13 2016 2019 info@mavrogeorgis.gr Ολες


 • Κώστας Τσαντίλης, Πρόεδρος ΑΕΑΕ
 • Ελενα Δημητρακοπούλου, Γενική Γραμματέας ΑΕΑΕ
 • Δημήτρης Δήμου, Διεθνής Καταμετρητής
 • Μιχάλης Μιτάκης, Διεθνής Κριτής
 • Θανάσης Παπαντωνίου, Διεθνές Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων

 Διατάξεις Εθνικής Αρχής 2017-2020

Περισσότερα

TOP