ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(NRO/NJ)
ΝΟΚΒ

ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

(IJ)
ΙΟΠ/ΔΕΗ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Σύγκρουση Συμφερόντων

Οδηγίες για την Εκτίμηση Σύγκρουσης Συμφερόντων των Στελεχών Αγώνων

Περισσότερα…

Όταν η Επιτροπή Ενστάσεων έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει για μια ποινή μικρότερη από ακύρωση για μια παράβαση, οι ποινές μπορεί να κυμαίνονται από μηδέν ποινή μέχρι ακύρωση.

Περισσότερα…

ΕΦΕΣΕΙΣ 1 & 2/2015

ΠΡΟΣ: Ίριδα Αρβανίτη GRE 2572
Κωνσταντίνα Μοιραναίου GRE 1793
Βαρθολομαίου Δήμητρα GRE 7244
ΕΙΟ Γραφείο Αθλητισμού
ΝΑΟΒ
Μιχάλη Μιτάκη, πρόεδρο Ε.Ε.
Χριστόνικο Γιαννίρη, πρόεδρο Ε.Α.
ΘΕΜΑ: Εφέσεις των σκαφών GRE 7244, GRE 2572 και GRE 1793 που κατατέθηκαν στις 27/03/2015 με αριθμούς πρωτ. 150327004, 150327005 και 150327006 κατά της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων του αγώνα του Περιφερειακού πρωταθλήματος Αθηνών Optimist, που διοργάνωσε ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας στις 21-22/3/2015.
Η ΑΕΑΕ συνεδρίασε στις 11.04.2015 υπό την προεδρία του προέδρου της κ. Κωνσταντίνου Τσαντίλη και παρουσία των μελών της κ.κ. Ηλία Βεργινάδη, Νικολάου Ταρσινού, Κωνσταντίνου Χριστόπουλου και Ελένης Δημητρακοπούλου.
Κατά την προκαταρκτική συζήτηση προέκυψε σύγκρουση συμφερόντων με ένα από τα παρόντα μέλη της ΑΕΑΕ και αποφασίσθηκε η έφεση του σκάφους GRE 7244 να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση και υπό άλλη σύνθεση.

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΒ

 1. Οι ενστάσεις – Αιτήσεις με σειρά αριθμού κατάθεσης 1, 2 και 6 με αίτημα την αποκατάσταση των αθλητών, από λάθος της Επιτροπής αγώνων, κατά την εκκίνηση της 2ης ιστιοδρομίας του Περιφερειακού πρωταθλήματος Αθηνών αποφασίσθηκε να συνεκδικαστούν αφού αφορούν στην ίδια εκκίνηση (ίδιο συμβάν).
 2. Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.
 3. Η επιτροπή αγώνων σημείωσε τα σκάφη 2572, 7244, 1793, 1454 ότι εκκίνησαν πρόωρα.
 4. Η εκκίνηση ήταν με μαύρη σημαία.
 5. Προβλήθηκαν δύο video, που είχαν ληφθεί κατά την εκκίνηση, από την προβολή δεν προέκυψαν στοιχεία.
 6. Κατά την εκκίνηση ξεκίνησαν περισσότερα πρόωρα από τα σημειωθέντα.
 7. Δεν προέκυψε λάθος της Ε.Α για της καταγραφές των εν λόγω σκαφών.
 8. Η Ε.Α βαθμολόγησε τα σκάφη ως BFD.
 9. Δεν επισημάνθηκε λάθος ή παράλειψη της Ε.Α

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΑΕ

  Η ΑΕΑΕ κατά την εξέταση των εγγράφων που κατατέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη διαπίστωσε ότι :

 1. Δέχεται τα Γεγονότα που βρέθηκαν από την Επιτροπή Ενστάσεων στο σύνολό τους όσον αφορά στα σκάφη που υπέβαλαν έφεση και τα θεωρεί επαρκή.
 2. Οι ενδιαφερόμενες αθλήτριες δεν ζήτησαν επανάληψη της εκδίκασης από την Ε.Ε. όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς (RRS 66).
 3. Οι ενδιαφερόμενες αθλήτριες δεν ζήτησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας με αίτησή τους την καθαρογραμμένη απόφαση της Ε.Ε. και δεν την υπέβαλαν στην ΑΕΑΕ.
 4. Δεν υποβλήθηκε κάποιο video μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην ΑΕΑΕ.
 5. Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν τόσο από την Επιτροπή Αγώνων, όσο και από την Επιτροπή Ενστάσεων προκύπτει ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης είναι σύμφωνες με αυτές που περιγράφονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2013-2016 και το Εγχειρίδιο Κριτών της ISAF.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 • Η ΑΕΑΕ εξετάζοντας όλα τα στοιχεία αποφάσισε ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την επιτροπή ενστάσεων είναι αυτές που ορίζονται από τους κανόνες αγώνων.
 • Η ΑΕΑΕ αποφάσισε ότι τα δεδομένα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης είναι επαρκή και ότι η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι ορθή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΑΕ

 • Επικυρώνεται ομόφωνα η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων και δεν δίνεται αποκατάσταση στα σκάφη GRE 2572 και GRE 1793 .

ΕΦΕΣΗ 1/2014

ΠΡΟΣ: κ. Λεωνίδα Τρουποσκιάδη, εκπρόσωπο του σκάφους LINA II GRE-1257
κ. Κώστα Αναστασόπουλο, εκπρόσωπο του σκάφους FATA MORGANA GRE-1136
Mr.George Paunov, πρόεδρο Επιτροπής Ενστάσεων Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Β. Αιγαίου Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΟ, Ναυτικό Όμιλο Ανοικτής Θαλάσσης (ΝΟΑΘ), Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 Σεπτεμβρίου 2014

 

ΘΕΜΑ: Έφεση 1/2014 του σκάφους LINA II GRE-1257
Η Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων της Ε.Ι.Ο κατά την συνεδρίαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2014 υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Τσαντίλη και των παρόντων μελών της κκ. Παύλου Σκυλίτζη, Ηλία Βεργινάδη, Νικολάου Ταρσινού, Κωνσταντίνου Χριστόπουλου και Σταύρου Κουρή, εξέτασε την Έφεση του σκάφους που κατατέθηκε στις 20.08.2014 με αριθμό πρωτ. 14082001, εναντίον της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων του αγώνα της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Βορείου Αιγαίου, που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Ανοικτής Θαλάσσης την 5η μέχρι και την 9η Αυγούστου 2014, κατά του σκάφους FATA MORGANA GRE-2236.

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΑΘ

 • Η Επιτροπή Ενστάσεων αναφέρθηκε στην διορισμένη καταμετρητή του αγώνα, και έλαβε μία αναφορά από αυτήν, η οποία ανέφερε ότι τα πανιά που χρησιμοποιήθηκαν από το σκάφος FATA MORGANA ήταν αυτά που περιγράφονται στο ORC πιστοποιητικό καταμέτρησης του σκάφους που είχε εκδοθεί από την ΕΑΘ στις 6 Μαΐου 2014.
 • Η Επιτροπή Ενστάσεων δεν έκανε δεκτή την ένσταση

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΑ και Ε

 • Το σκάφος FATA MORGANA, μετά την υποβολή της έφεσης εζήτησε από την ΕΑΘ έλεγχο του πιστοποιητικού καταμέτρησης ή οποία εξέδωσε νέο με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2014
 • Η διαφορά στο βαθμό ικανότητας του σκάφους που προέκυψε ανάμεσα στα δύο πιστοποιητικά καταμέτρησης είναι της τάξης του 0,58%.
 • Η καταμετρητής του αγώνα δεν ήταν «καταμετρητής ΕΑΘ» αλλά επιθεωρήτρια εξοπλισμού και δεν επρόσεξε τις αλλαγές του Κανόνα 111.4 του ORC Rating System 2014.
 • Το σκάφος FATA MORGANA, πήρε επιδότηση βάσει του πιστοποιητικού καταμέτρησης της 06.05.2014 για χρήση πανιών woven polyester, σύμφωνα με τον Κανόνα 111.4 του ORC Rating System 2014, ενώ χρησιμοποιούσε πανιά pentex, για τα οποία από το 2014 δεν ισχύει η επιδότηση αυτή.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 • Ο ιδιοκτήτης του σκάφους FATA MORGANA αγνοούσε την αλλαγή του Κανόνα.
 • Ο ιδιοκτήτης του σκάφους μην εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση του σκάφους σύμφωνα με τους κανόνες της κλάσης του παραβίασε τον Κανόνα Αγώνων Ιστιοπλοΐας 78.1.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ
  • Σύμφωνα με τον Κανόνα Αγώνων Ιστιοπλοΐας 64.1 στο σκάφος FATA MORGANA επιβάλλεται εναλλακτική ποινή όπως ορίζεται από τον Κανόνα 305.2(c) του ORC Rating Systems 2014 και την παράγραφο 14.2(a) των ειδικών διατάξεων της ΕΑΘ, η οποία είναι 50% επί της θέσης σε όλες τις ιστιοδρομίες της συγκεκριμένης διοργάνωσης.
  • Η επιτροπή αγώνα οφείλει να εκδώσει νέα αποτελέσματα.

International Judges (IJ)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmail
Μιχάλης Μιτάκης ΙΟΠ/ΝΟΕ GREMM11 2001 2017 mmitakis@dem.gr
Παύλος Σκυλίτζης ΝΟΕ GREPS1 2008 2017 pavloss@hotmail.com
Ντίνα Σφακιανάκη NO Αγ. Νικολάου GREKS3 1999 2019 isailing@otenet.gr
Κώστας Τσαντίλης ΝΟΕ/ΙΟΠ GRECT1 1999 2017 costas@ctsantilis.gr
Μαρίνα Ψυχογιού Muscat GREMP 2011 2019 gre2marina@gmail.com


International Race Officers (IRO)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmail
Ρούλα Γαλάνη ΠΟΙΑΘ GRERG1 1997 2017 agalani@hol.gr
Ντίνα Σφακιανάκη NO Αγ. Νικολάου GREKS3 1998 2018 isailing@otenet.gr
Θανάσης Παπαντωνίου ΝΟΘ GREAP14 2002 2018 athpap@windowslive.com
Μαρίνα Ψυχογιού Muscat GREMP 2005 2017 gre2marina@gmail.com
Βασίλης Κασκούρας GREVK1 2016 2020 bkaskouras@gmail.com


International Measurers (IM)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmailΚατηγορίες
Δημήτρης Δήμου FINN ΙΟΠ GREDD1 1998 2018 dimou@deslab.ntua.gr Finn
Δημήτρης Δήμου 420 ΙΟΠ GREDD1 2003 2018 dimou@deslab.ntua.gr 420
Δημήτρης Δήμου 470 ΙΟΠ GREDD1 2004 2018 dimou@deslab.ntua.gr 470
Δημήτρης Δήμου Platu25 ΙΟΠ GREDD1 2014 2018 dimou@deslab.ntua.gr Platu25
Πάνος Μαυρογεώργης GREPM13 2016 2019 info@mavrogeorgis.gr Ολες


 • Κώστας Τσαντίλης, Πρόεδρος ΑΕΑΕ
 • Ελενα Δημητρακοπούλου, Γενική Γραμματέας ΑΕΑΕ
 • Δημήτρης Δήμου, Διεθνής Καταμετρητής
 • Μιχάλης Μιτάκης, Διεθνής Κριτής
 • Θανάσης Παπαντωνίου, Διεθνές Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων

 



Διατάξεις Εθνικής Αρχής 2017-2020

Περισσότερα

TOP