ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(NRO/NJ)
ΝΟΚΒ

ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

(IJ)
ΙΟΠ/ΔΕΗ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Sorry, no posts matched your criteria.

Έφεση 1/2012

Του σκάφους ΑΔΡΑ GRE 1221 που κατατέθηκε στις 30.10.2012 με αριθμό πρωτ. 1210300005,κατά της απόφασης της ένστασης της επιτροπής αγώνων του αγώνα «Ανδρέα Ζιρώ 2012», που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, κατά του σκάφους ΑΔΡΑ GRE 1221 την οποία εξέδωσε η επιτροπή ενστάσεων την 12.10.2012.

 

Κανόνας 69. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΒΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
Η ΑΕΑΕ, προεδρεύοντος του Κωνσταντίνου Τσαντίλη προέδρου της ΑΕΑΕ κατά τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2012, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία της από 25 Οκτωβρίου 2012 έφεσης, που ετέθησαν στη διάθεσή της βάσει του κανόνα F2.2 κατά την συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2012 όπως προβλέπεται από τον κανόνα 71.1 απεδέχθη ότι:

 1. Ο κυβερνήτης του σκάφους ΑΔΡΑ ουδέποτε απεδέχθη την διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας για ένσταση καταμέτρησης , διότι δεν είχε υποβληθεί ένσταση καταμέτρησης. Η Επιτροπή Ενστάσεων, που ανασυγκροτήθηκε με την από 26/6/12 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ο.Π., προσκάλεσε τον κυβερνήτη του σκάφους ΑΔΡΑ με από 5/7/2012 πρόσκληση, σε ακροαματική διαδικασία με βάση τον Κανόνα 69, RRS.
 2. Ο κυβερνήτης του σκάφους ΑΔΡΑ εγνώριζε την απόκλιση εκτοπίσματος σου σκάφους του και είχε διερευνήσει το θέμα.
 3. Ο κυβερνήτης του σκάφους ΑΔΡΑ γνώριζε την διαφορά μήκους του προτόνου στον νέο ιστό, καθόσον ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε κάποιο σχοινί ή κάτι αντίστοιχο για την εύρυθμη λειτουργία του roller reefing μετά την αντικατάσταση του ιστού.
 4. Τα σκάφος ελάμβανε συνεχώς μέρος σε αγώνες από το 2007 με λάθος πιστοποιητικό καταμέτρησης το οποίο ήτο εν γνώσει του κυβερνήτη του σκάφους ΑΔΡΑ.
 5. Δεν προβλέπεται από τους RRS παράδοση πρακτικών στον κυβερνήτη του σκάφους ΑΔΡΑ και διά τούτο δεν του εδόθησαν.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 1. Ο κυβερνήτης του σκάφους ΑΔΡΑ εν γνώσει του παρέβη τους κανόνες καταμέτρησης αγωνιζόμενος με πιστοποιητικό που δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές επιδόσεις του σκάφους, παραβαίνοντας τον κανόνα 69.1 των RRS.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ

 1. Ισχύει η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων του αγώνα «Ανδρέας Ζιρώ 2012» και η ποινή ακύρωσης του βάσει του κανόνα 69.1 παραμένει.
 2. Η απόφαση γνωστοποιείται στην ΕΑΘ και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΟ για πιθανόν περαιτέρω ενέργειες όπως ορίζεται από τους RRS και κοινοποιείται στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΙΟ.

Έφεση 01/2011

Των Φίλιππου Φλωρεντίν, Γιάννου Γαλάκου, Γεώργιο Δαρεμά, Κωνσταντίνου Νικολάκη, Φαίδωνα Φλωρεντίν, Στράτου Μιχαήλ, Βασιλικής Μπέη, Δημητρίου Μάγειρα, Μαρίτας Αγγελοπούλου, Σοφίας Δαρεμά, Κωνσταντίνου Μπουγιούρη, Σταύρου Μπουγιούρη, Άννας Μωραΐτη, Μαρίας – Ελένης Ανδρέου, Μυρτώς Πλεμένου και Γεωργίας Γκλιάτη, κατά της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων του αγώνα « Κύπελλο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού» της 27ης και 28ης Νοεμβρίου 2010.

 

Κανόνας 63.4 Ενδιαφερόμενα Μέρη
Ένα μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων που είναι ενδιαφερόμενο μέρος δεν μπορεί να συνεχίσει να μετέχει στην ακρόαση αλλά μπορεί να εμφανιστεί ως μάρτυρας. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων πρέπει να δηλώσουν οιοδήποτε ενδεχόμενο προσωπικό ενδιαφέρον αμέσως μόλις το αντιληφθούν. Ένας διάδικος μιας ακροάσεως που πιστεύει ότι ένα μέλος της Επιτροπής Ενστάσεως είναι ενδιαφερόμενο μέρος, πρέπει να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, το συντομότερο δυνατό.

 

Η ΑΕΑΕ, προεδρεύοντος του Κωνσταντίνου Τσαντίλη προέδρου της ΑΕΑΕ κατά τη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2011, αφού εξέτασε την από 10 Δεκεμβρίου 2010 έφεση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

 1. Βάσει του Κανόνα 63.4 (Ενδιαφερόμενα Μέρη) και των Ορισμών «Ενδιαφερόμενα μέρη» και «Διάδικοι» των Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η Επιτροπή Ενστάσεων κακώς εκδίκασε τις υποβληθείσες αιτήσεις αποκατάστασης δεδομένου ότι άπαντα τα μέλη της ήταν και μέλη της Επιτροπής Αγώνων και ως εκ τούτου «Διάδικοι» και κατ΄επέκταση «Ενδιαφερόμενα μέρη».
 2. Ο Ναυτικός Όμιλος Λούτσας, ως διοργανώτρια Αρχή, καλείται να ορίσει νέα Επιτροπή Ενστάσεων στην οποία δεν θα συμμετέχει κανένα μέλος της προηγούμενης επιτροπής, που οφείλει να εκδικάσει την αίτηση αποκατάστασης και εκδώσει την απόφαση της εντός δυο εβδομάδων από λήψεως της παρούσης.

International Judges (IJ)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmail
Μιχάλης Μιτάκης ΙΟΠ/ΝΟΕ GREMM11 2001 2017 mmitakis@dem.gr
Παύλος Σκυλίτζης ΝΟΕ GREPS1 2008 2017 pavloss@hotmail.com
Ντίνα Σφακιανάκη NO Αγ. Νικολάου GREKS3 1999 2019 isailing@otenet.gr
Κώστας Τσαντίλης ΝΟΕ/ΙΟΠ GRECT1 1999 2017 costas@ctsantilis.gr
Μαρίνα Ψυχογιού Muscat GREMP 2011 2019 gre2marina@gmail.com


International Race Officers (IRO)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmail
Ρούλα Γαλάνη ΠΟΙΑΘ GRERG1 1997 2017 agalani@hol.gr
Ντίνα Σφακιανάκη NO Αγ. Νικολάου GREKS3 1998 2018 isailing@otenet.gr
Θανάσης Παπαντωνίου ΝΟΘ GREAP14 2002 2018 athpap@windowslive.com
Μαρίνα Ψυχογιού Muscat GREMP 2005 2017 gre2marina@gmail.com
Βασίλης Κασκούρας GREVK1 2016 2020 bkaskouras@gmail.com


International Measurers (IM)

ΟνοματεπώνυμοΟμιλοςISAF IDΕναρξηΛήξηEmailΚατηγορίες
Δημήτρης Δήμου FINN ΙΟΠ GREDD1 1998 2018 dimou@deslab.ntua.gr Finn
Δημήτρης Δήμου 420 ΙΟΠ GREDD1 2003 2018 dimou@deslab.ntua.gr 420
Δημήτρης Δήμου 470 ΙΟΠ GREDD1 2004 2018 dimou@deslab.ntua.gr 470
Δημήτρης Δήμου Platu25 ΙΟΠ GREDD1 2014 2018 dimou@deslab.ntua.gr Platu25
Πάνος Μαυρογεώργης GREPM13 2016 2019 info@mavrogeorgis.gr Ολες


 • Κώστας Τσαντίλης, Πρόεδρος ΑΕΑΕ
 • Ελενα Δημητρακοπούλου, Γενική Γραμματέας ΑΕΑΕ
 • Δημήτρης Δήμου, Διεθνής Καταμετρητής
 • Μιχάλης Μιτάκης, Διεθνής Κριτής
 • Θανάσης Παπαντωνίου, Διεθνές Στέλεχος Επιτροπής Αγώνων

 Διατάξεις Εθνικής Αρχής 2017-2020

Περισσότερα

TOP