ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας
ΤΘ 78 550.
ΤΚ 17 602, ΕΛΛΑΔΑ

Email

Γραμματεία: secretariat@eio.gr

Γραφείο Αθλητισμού: sports@eio.gr

Δημόσιες Σχέσεις: public-relations@eio.gr

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης eath@offshore.org.gr

Διαχείριση Μαρίνας: marina@eio.gr

Πληροφορικά Συστήματα και Internet:kostasz@eio.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία: Δευτ - Παρασκευή

Τηλέφωνο +30 210 9404825

215 215 1925

Fax: +30 210 9404 829

Τηλεφωνικό Κέντρο Ομοσπονδίας

Εξωτερική
Κλήση
Τμήμα Εσωτερικό Ονοματεπώνυμο Email
0 Τηλεφωνικό Κέντρο 10 Βαρβαροπούλου Ρένα press@eio.gr 
1 Γραμματεία 11 Μπενέτου Μαρία secretariat@eio.gr
  Γραφείο Γενικού Γραμματέα 12 Παπαθανασίου Απόστολος  
2 Γραφείο Αθλητισμού 21 Κόκλα Παναγιώτα sports@eio.gr
  Ομοσπονδιακός Προπονητής 22 Σκλαβούνος Γιώργος  
3 Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας 24 Παπαπαναγιώτου Μαρίνα eath@offshore.org.gr
4 Λογιστήριο 13 Βουριώτης Δημήτρης  
    14 Βισβίκης Ηλίας  
5 Πληροφοριακά Συστήματα Internet
Δελτία Αθλητών
23 Ζαργιαννάκης Κώστας kostasz@eio.gr
6 Δημόσιες Σχέσεις 27 Αναστασίου Ανδρονίκη public-relations@eio.gr
    26 Σέρφα Κική  
7 Διαχείριση Μαρίνας 15   marina@eio.gr
  Τεχνικός Σύμβουλος 19 Νικηφορίδης Παναγιώτης takis@eio.gr
  Γραφείο Τύπου 20 Κολοκοτρώνης Γιώργος  

 

Εξωτερική
Κλήση
Τμήμα Εσωτερικό Ονοματεπώνυμο Email
0 Τηλεφωνικό Κέντρο 10 Βαρβαροπούλου Ρένα press@eio.gr 
TOP