ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας
ΤΘ 78 550.
ΤΚ 17 602, ΕΛΛΑΔΑ

Email

Γραμματεία: secretariat@eio.gr

Γραφείο Αθλητισμού: sports@eio.gr

Δημόσιες Σχέσεις: public-relations@eio.gr

Διαχείριση Μαρίνας: marina@eio.gr

Πληροφορικά Συστήματα και Internet:kostasz@eio.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία: Δευτ - Παρασκευή

Τηλέφωνο +30 210 9404825

215 215 1925

Fax: +30 210 9404 829

Τηλεφωνικό Κέντρο Ομοσπονδίας

Εξωτερική
Κλήση
Τμήμα Εσωτερικό Ονοματεπώνυμο Email
0 Τηλεφωνικό Κέντρο 10 Βαρβαροπούλου Ρένα press@eio.gr 
1 Γραμματεία 11 Λάσκαρη Ιωάννα secretariat@eio.gr
Γραφείο Γενικού Γραμματέα 12 Παπαθανασίου Απόστολος
2 Γραφείο Αθλητισμού 21 Κόκλα Παναγιώτα sports@eio.gr
Ομοσπονδιακός Προπονητής 22 Σκλαβούνος Γιώργος
3 Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας 24 Παπαναγιώτου Μαρίνα eath@offshore.org.gr
4 Λογιστήριο 13 Βουριώτης Δημήτρης
14 Βισβίκης Ηλίας
5 Πληροφοριακά Συστήματα Internet
Δελτία Αθλητών
23 Ζαργιαννάκης Κώστας kostasz@eio.gr
6 Δημόσιες Σχέσεις 27 Αναστασίου Ανδρονίκη public-relations@eio.gr
26 Σέρφα Κική
7 Διαχείριση Μαρίνας 15 Αδάμ Αγγελική marina@eio.gr
Τεχνικός Σύμβουλος 19 Νικηφορίδης Παναγιώτης takis@eio.gr
Γραφείο Τύπου 20 Κολοκοτρώνης Γιώργος

 

Εξωτερική
Κλήση
Τμήμα Εσωτερικό Ονοματεπώνυμο Email
0 Τηλεφωνικό Κέντρο 10 Βαρβαροπούλου Ρένα press@eio.gr 
TOP