Athens Eurolymp Week 2013

Athens - Greece, 5 - 10 March 2013

 
     
 
 
 

 

Facebook - Athens Eurolymp week 2012Follow us on Twitter

Race Committees

Course A

 • Gianniris Christonikos - R.O.
 • Kanelatos G.
 • Lagopoulou K.
 • Navouzaloglou D.

 

Course B

 • Danezis Th. - R.O.
 • Pitsikalis N.
 • Chionas Chr.
 • Dimitrakopoulou Elena
 • Polikandriotis V.
 • Georgiadis St.

 

Course C

 • Kaskouras B. - R.O.
 • Limperakis K.
 • Zouganelis D.
 • Zouganelis S.
 • Zouganeli Anast.
 • Orfanidou D.
 • Loupos D.
 • Protopsaltis A.
 • Onasiadis A.
 • Orologas M.
 • Milaios M.

Course D

 • Piniaris Th. - R.O.
 • Katsorchis Ilias
 • Markogiannis G.
 • Savvaki Chr.
 • Sklavounos G.
 • Kechagioglou N.

 

Ashore

 • Patsoulinis Dimitris