των Ομίλων Μελών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, (συνεδρίαση 965/27.01.2018)  απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 6) και την κειμένη νομοθεσία την σύγκληση της 1ης Τακτικής και Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας την 18η Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 18η Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων εκπροσώπων.

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΙΟ 1/1/2017 – 31/12/2017

Οικονομικός Απολογισμός ΕΙΟ 1/1/2017 – 31/12/2017

Ισολογισμός ΕΙΟ και αποτελέσματα Χρήσης 2017

Διοικητικός Απολογισμός Ε.Α.Θ. 1/1/2017 – 31/12/2017

Οικονομικός Απολογισμός Ε.Α.Θ. 1/1/2017 – 31/12/2017

Έκθεση Ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017

Απολογισμοί Επιτροπών ΕΙΟ 1/1/2017 – 31/12/2017

Πειθαρχική Επιτροπή – Εκθεση Πεπραγμένων έτους 2017

Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνων και Εφέσεων – Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017

Επιτροπή Δραστηριότητας Σωματείων – Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017

Επιτροπή ΑμεΑ – Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017

Η Δύναμη Σωματείων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας από 1/1/2017 έως 31/12/2017 ανέρχεται σε 156 Σωματεία και από αυτά Δικαίωμα ψήφου έχουν τα 125:

Κατάσταση Σωματείων με δικαίωμα ψήφου

Τα σωματεία που προορίζονται προς Διαγραφή λόγω μη επαρκούς εκ του νόμου δραστηριότητα για 3 συναπτά έτη είναι τα εξής :

Κατάσταση Σωματείων πρός διαγραφή

Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο τη σύγκληση της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2017 των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνελεύσεων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 29η Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, και ώρα 08:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την σύγκληση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017… (περισσότερα…)

Πέμπτη, 24/11/2016 / Published in Ετος 2016

Τελευταία ενημέρωση προσχεδίου Αγωνιστικού Προγράμματος μετα τις Προτάσεις των Oμίλων στις 24/11/2016 και ώρα 16.00
Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν παρατηρήσεων σας οι οποίες θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26/11/2016 για την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου αγωνιστικού προγράμματος το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της 27/11/2016

Προσχέδιο

Παρασκευή, 18/11/2016 / Published in Ετος 2016

Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν παρατηρήσεων σας οι οποίες θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26/11/2016 για την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της 27/11/2016
Ο Ταμίας
Ι. Βασιλειάδης

Προσχέδιο

Τετάρτη, 05/10/2016 / Published in Ετος 2016
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στην υπ’ αριθ. 948 συνεδρίασή του, της 16/9/2016, καλούνται τα σωματεία – μέλη της Ε.Ι.Ο. σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Ε.Ι.Ο. στην Ναυταθλητική Μαρίνα ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ του Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ την 30η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.
Στη περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων εκπροσώπων.

Περισσότερα

 

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2016
  2. Εκθεση Πειθαρχικής Επιτροπής
  3. Εκθεση Πεπραγμένων Ε.Α.Θ.
  4. Οικονομικός Απολογισμός Ε.Α.Θ.
  5. Εκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής ΑΕΑΕ
  6. Εκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων
  7. Εκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής ΑΜΕΑ
  8. Οικονομικός Απολογισμός 2016 
Παρασκευή, 04/03/2016 / Published in Ετος 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την σύγκληση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας την 31 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Περισσότερα

TOP