των Ομίλων Μελών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, (συνεδρίαση 975/14.09.2018)  απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 6) και την κειμένη νομοθεσία την σύγκληση της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας την 30η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 4η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων εκπροσώπων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΙΟ από σήμερα είναι αναρτημένα παρακάτω  τα έγγραφα που αφορούν τη 2η Τακτική ΓΣ της ΕΙΟ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας με email ή φαξ έως  29/10, όταν  θα συζητηθεί στο Δ.Σ. και θα προταθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην επαναληπτική ΓΣ στις 04/11/2018.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να αποστείλετε στην Ε.Ι.Ο. άμεσα την εκπροσώπησή σας. Η προθεσμία λήγει κανονικά αύριο 25/10/2018.

ΚΥΡΙΑΚΗ  22  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018

Πρακτικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του 971/08.06.2018 και λόγω σοβαρών επίκαιρων  θεμάτων που προέκυψαν,  αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΕΙΟ στην Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέα (Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου) την 22η Ιουλίου ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 22η Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων εκπροσώπων.

ΘΕΜΑTA

Οι αντιπρόσωποι των ομίλων ορίζονται μετά των αναπληρωματικών τους από μέλη αυτών κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα οικεία καταστατικά τους και ο ορισμός γνωστοποιείται με έγγραφο του Ομίλου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η απόφαση για τον ορισμό γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο με έγγραφο πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.

(ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ η 17η  Ιουλίου 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ).

Πρόσκληση

της 18 Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 (Επαναληπτική)

Πρακτικό

της 5ης Νοεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 (Επαναληπτική)

Πρακτικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο τη σύγκληση της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2017 των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνελεύσεων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 29η Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, και ώρα 08:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

της 2 Απριλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 (Επαναληπτική)

Πρακτικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την σύγκληση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017… (περισσότερα…)

Πέμπτη, 24/11/2016 / Published in Ετος 2016

Τελευταία ενημέρωση προσχεδίου Αγωνιστικού Προγράμματος μετα τις Προτάσεις των Oμίλων στις 24/11/2016 και ώρα 16.00
Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν παρατηρήσεων σας οι οποίες θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26/11/2016 για την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου αγωνιστικού προγράμματος το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της 27/11/2016

Προσχέδιο

Παρασκευή, 18/11/2016 / Published in Ετος 2016

Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν παρατηρήσεων σας οι οποίες θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26/11/2016 για την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της 27/11/2016
Ο Ταμίας
Ι. Βασιλειάδης

Προσχέδιο

Τετάρτη, 05/10/2016 / Published in Ετος 2016
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στην υπ’ αριθ. 948 συνεδρίασή του, της 16/9/2016, καλούνται τα σωματεία – μέλη της Ε.Ι.Ο. σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Ε.Ι.Ο. στην Ναυταθλητική Μαρίνα ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ του Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ την 30η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.
Στη περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων εκπροσώπων.

Περισσότερα

 

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2016
  2. Εκθεση Πειθαρχικής Επιτροπής
  3. Εκθεση Πεπραγμένων Ε.Α.Θ.
  4. Οικονομικός Απολογισμός Ε.Α.Θ.
  5. Εκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής ΑΕΑΕ
  6. Εκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων
  7. Εκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής ΑΜΕΑ
  8. Οικονομικός Απολογισμός 2016 
Παρασκευή, 04/03/2016 / Published in Ετος 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την σύγκληση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας την 31 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Περισσότερα

TOP