Μαρίνα Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διαθέτει σύγχρονη και οργανωμένη μαρίνα ελλιμενισμού ναυταθλητικών και άλλων σκαφών. Μπορείτε να επισκεφθείτε ανά πάσα στιγμή τις εγκαταστάσεις μας.

Για πληροφορίες σχετικές με εξασφάλιση θέσης ελλιμενισμού παρακαλώ επικοινωνείστε με τον υπεύθυνο :

Βασίλης Πολλάτος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Μαρίνας Ε.Ι.Ο
Τ. : 210-9404825 (εσωτ. 15)

marina@eio.gr

TOP