Hellenic Sailing Federation

Ομοσπονδία -> Μετεγγραφές

 
     
 
 
 

 

ΠαγκόσμιαΝέα

I.S.A.F.

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
 • Ενημέρωση
 •  

  EUROSAF

  Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
 • Ενημέρωση
 •  

  Τελευταία Αποτελέσματα

   

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420

  12/4 - 17/4/2014
  Ν.Ο. Πάρου

  Αποτελέσματα

   

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist

  12/4 - 16/4/2014
  Ι.Ο.ΠΟ.Ρ.

  Αποτελέσματα

   

   

   

   

   

   

   

  Κανονισμοί που διέπουν Εγγραφές / Μετεγγραφές Αθλητών

  ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόμενο Με τον παρόντα κανονισμό και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, μετεγγραφής και αποδέσμευσης των αθλητών και αθλητριών του ατομικού αθλήματος της Ιστιοπλοίας στο ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που διατηρούν τμήμα ιστιοπλοίας και είναι μέλη της ΕΙΟ. Καθορίζονται ακόμη, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία, μετεγγραφής αθλητών και αθλητριών καθώς και τα αρμόδια όργανα για την έγκρισή τους και σχετικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 2 : Εγγραφή Ελλήνων Αθλητών και Αθλητριών
 • 2.1 Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή, στη δύναμη αθλητικού σωματείου - μέλους της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας αυτού, πρέπει ο ενδιαφερόμενος :
 • 2.1.1 Να έχει συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας του.
 • 2.1.2 Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό σωματείου της δυνάμεως της ΕΙΟ.
 • 2.1.3 Να συμπληρώσει και υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Εάν ο αθλητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τότε για την εγγραφή του απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκαταθέσεως του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα σ' αυτόν. Η, εν λόγω, συγκατάθεση μπορεί να έχει τη μορφή της υπογραφής, για λογαριασμό του αθλητή, της αίτησης εγγραφής από το ανωτέρω πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην αίτηση.
 • 2.1.4 Να υποβάλλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του στα αντίστοιχα μητρώα, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 • 2.1.5 Να έχει εξετασθεί από ιατρό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 9 του Ν. 2725/99 ο οποίος και θα βεβαιώνει στην αίτηση ότι ο αθλητής είναι υγιής.
 • 2.1.6 Να υποβάλλει τρεις όμοιες και πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • 2.2 Σε ειδική θέση της αίτησης - εγγραφής ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής, βεβαιώνει με την υπογραφή του το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα καθώς και του ιατρού και θέτει την σφραγίδα του σωματείου.
 • 2.3 Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται προς την Ομοσπονδία μέσα σε προθεσμία 30 ημερών το πολύ, από την υπογραφή της, με διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου του αθλητή, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
 • ΑΡΘΡΟ 3 : Εγγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών
 • 3.1 Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών στη δύναμη σωματείου - μέλους της Ομοσπονδίας.
 • 3.2 Οι ανωτέρω αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες, πλην των Πανελληνίων Αγώνων όλων των κατηγοριών. Για τη συμμετοχή αλλοδαπών και ομογενών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999, απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της Ομοσπονδίας.
 • 3.3 Για την εγγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή στη δύναμη Ελληνικού σωματείου και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2.1 του άρθρου 2 του παρόντος. Επίσης πρέπει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ή ο ομογενής να προσκομίσει α) βεβαίωση της αθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας ή των χωρών που είναι υπήκοος ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στη δύναμή της β) ληξιαρχική πράξη γέννησής του, γ) επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου και δ) της άδειας παραμονής του στην Ελλάδα ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν, αν ο αθλητής είναι ανήλικος. Τα έγγραφα που εκδίδονται από Αρχές αλλοδαπών χωρών πρέπει να προσκομίζονται και σε επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
 • 3.4 Ομογενής θεωρείται ο αλλοδαπός που δεν έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά έχει ελληνική καταγωγή. Για την απόδειξη της ιδιότητας του ομογενή απαιτείται η υποβολή α) πιστοποιητικού εγγραφής στα οικεία Μητρώα ελληνικού δήμου ή κοινότητας του πατέρα ή του παππού ή της μητέρας ή της μάμμης του αθλητή, και β) εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγένεια του αθλητή με πρόσωπο της ανωτέρω πατρικής ή μητρικής γραμμής το οποίο έχει ελληνική υπηκοότητα.
 • 3.5 Ομογενής αθλητής εξομοιώνεται με ημεδαπό όταν αποκτήσει και την Ελληνική υπηκοότητα.
 • ΑΡΘΡΟ 4 : Διαδικασία - Χρόνος διενέργειας και όργανα έγκρισης
 • 4.1 Οι αιτήσεις εγγραφής, τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και τα δελτία υγείας εκδίδονται από την Ομοσπονδία, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο αυτών και κάνει σχετική γνωστοποίηση στα σωματεία μέλη της.
 • 4.2 Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
 • 4.3 Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχει ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Αν αυτός κρίνει νόμιμη την αίτηση και πλήρη τα δικαιολογητικά, την κάνει δεκτή και εγγράφει τον αιτούνται στο Μητρώο Αθλητών της Ομοσπονδίας, εκδίδοντας σχετικό δελτίο εγγραφής του στο σωματείο που επέλεξε. Το δελτίο ισχύει από την έκδοσή του και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες.
 • 4.4 Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, απορρίπτεται και επιστρέφεται στο σωματείο.
 • 4.5 Η παραδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από το γενικό γραμματέα θεωρείται απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας κατ' εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί ο γενικός γραμματέας
 • 4.6 Ο γενικός γραμματέας, αν διαπιστώσει μικροελλείψεις στην αίτηση που, κατά την κρίση του, μπορούν να διορθωθούν, μπορεί να καλεί τον ενδιαφερόμενο σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη συμπλήρωση των μικροελλείψεων.
 • 4.7 Αν κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση της υπογραφής ή του πιστοποιητικού γέννησης ή άλλων δικαιολογητικών είτε άλλη παράνομη πράξη, συνεπεία της οποίας ήταν η παραδοχή της αίτησης και η έκδοση του δελτίου, το ΔΣ της Ομοσπονδίας, ύστερα από σχετική διοικητική εξέταση, ή βασιζόμενο σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προβαίνει σε ανάκληση του δελτίου αυτού. Ακόμη μπορεί να παραπέμψει τους υπαίτιους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π) και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Τέλος η παράνομη πράξη συνιστώντας και πειθαρχικό αδίκημα, τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999.
 • 4.8 Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφορετικά σωματεία και που αφορούν το ίδιο πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. Ανεξάρτητα, όμως, από το ποια αίτηση ισχύει και εξετάζεται, η υποβολή περισσότερων αιτήσεων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά σωματεία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999.
 • 4.9 Η αίτηση εγγραφής των αθλητών και η έκδοση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας αυτών υπέρ σωματείου - μέλους της Ομοσπονδίας που φέρει την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το Μητρώο Αθλητών.
 • 4.10 Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραμένει στο αρχείο της Ομοσπονδίας. Το άλλο παραδίδεται στο σωματείο του εγγεγραμμένου αθλητή, μαζί με το δελτίο υγείας αυτού που εκδίδει η Ομοσπονδία σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999.
 • ΑΡΘΡΟ 5 : Μετεγγραφή Ελλήνων αθλητών - Διαδικασία
 • 5.1 Η μετεγγραφή Έλληνα αθλητή από ένα σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας σε άλλο επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ενός από τους λόγους μετεγγραφής που αναφέρονται πιο κάτω.
 • 5.2 Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλει αίτηση μετεγγραφής προς την Ομοσπονδία μέσω διαβιβαστικού εγγράφου του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μετεγγραφή του ο αθλητής. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν. Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας επί αποδείξει ή με συστημένο φάκελο του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μετεγγραφή ο αθλητής και που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των μεταγραφών. Αιτήσεις με συστημένο φάκελο πρωτοκολλούνται την ίδια ημέρα που περιέρχονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον περιέλθουν στην Ομοσπονδία πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των μετεγγραφών.
 • 5.3 Η αίτηση μετεγγραφής περιέχει :
  1. α. Τα στοιχεία του αιτούντος αθλητή (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία και έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό Μητρώου αυτού στην Ομοσπονδία και το σωματείο στο οποίο ανήκει).
  2. Το λόγο ή τους λόγους της ζητούμενης μετεγγραφής.
  3. Το σωματείο στο οποίο ζητεί τη μετεγγραφή του.
  4. Την συναίνεση του σωματείου του σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του παρόντος.
 • 5.4 Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μετεγγραφής.
 • 5.5 Η συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης με τα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή Μετεγγραφών, στην οποία μπορεί να υποβληθεί και σχετικό υπόμνημα προς υποστήριξη και ενίσχυση της αίτησης μετεγγραφής.
 • 5.6 Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων μετεγγραφής έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς και οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης.
 • 5.7 Εφόσον η αίτηση μετεγγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, εκδίδεται δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο νέο σωματείο του, ύστερα από σχετική αίτηση εγγραφής, η οποία μπορεί να έχει κατατεθεί μαζί με την αίτηση μετεγγραφής.
 • 5.8 Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μετεγγραφής υπέρ δύο ή περισσότερων σωματείων κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον πειθαρχικό κανονισμό της Ομοσπονδίας. Όσον δε αφορά τις αίτησης μετεγγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την Επιτροπή Μετεγγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία.
 • ΑΡΘΡΟ 6 : Μετεγγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών
 • 6.1 Επιτρέπεται η μετεγγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών σε σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας.
 • 6.2 Ως προς τη συμμετοχή των αλλοδαπών και των ομογενών σε αγώνες, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 3.2 του άρθρου 3 του παρόντος.
 • 6.3 Για τη μετεγγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή απαιτείται η υποβολή με την αίτηση μετεγγραφής α) σχετικής άδειας (συναίνεσης) της αλλοδαπής Ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκει αυτός, για μόνιμη ή προσωρινή (για ορισμένο χρονικό διάστημα) παραμονή του στο σωματείο, καθώς και άδειας του σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, αν απαιτείται αυτή η άδεια (του σωματείου) από τους κανονισμούς της αλλοδαπής Ομοσπονδίας β) άδεια παραμονής του στην Ελλάδα που χορηγείται από την αρμόδια Ελληνική Αρχή και γ) ληξιαρχικής πράξης γέννησής του. Για τα λοιπά διαδικαστικά ως προς τους αθλητές του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 5 του παρόντος (παρ. 5.5 - 5.7 - 5.8).
 • ΑΡΘΡΟ 7 : Όργανα έγκρισης μετεγγραφών - Επιτροπή μετεγγραφών
 • 7.1 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη του χρονικού διαστήματος διενέργειας των μετεγγραφών κάθε έτους πενταμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει, να κρίνει και να αποφασίζει για τις αιτήσεις μετεγγραφών.
 • 7.2 Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο ή από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ της Ομοσπονδίας, ως πρόεδρο, το γενικό γραμματέα ή τον ειδικό γραμματέα αυτής και από τρεις (3) φιλάθλους, κατά προτίμηση νομικούς. Ο γενικός γραμματέας εκτελεί χρέη προέδρου, αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.
 • 7.3 Σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς κωλύματος ενός από τους φιλάθλους, αυτός αντικαθίσταται με άλλον, με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.
 • 7.4 Οι αποφάσεις της επιτροπής μετεγγραφών, εγκριτικές ή απορριπτικές κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλονται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας για επικύρωση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξεως του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφών.
 • 7.5 Η κατά τα ανωτέρω, απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών, επικυρώνεται υποχρεωτικά από το ΔΣ της Ομοσπονδίας. Αν η σχετική απόφαση του ΔΣ δεν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την, κατά την παράγραφο 7.4 υποβολή της από την επιτροπή, τότε οι μετεγγραφές θεωρούνται συντελεσμένες, υπό την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύεται η νομιμότητά τους.
 • 7.6 Κατά της επικυρωτικής αποφάσεως του ΔΣ της Ομοσπονδίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 2725/1999.
 • ΑΡΘΡΟ 8 : Περίοδος μετεγγραφών - Προθεσμίες - Υποχρεώσεις
 • 8.1 Μετεγγραφές αθλητών επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνον μετεγγραφικής περιόδου κάθε χρόνο.
 • 8.2 Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεως μετεγγραφής, για οποιοδήποτε λόγο είναι από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 • 8.3 Οι ανωτέρω ημερομηνίες μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας η οποία πρέπει να κοινοποιείται στα σωματεία - μέλη της δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία ενάρξεως υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
 • 8.4 Ο αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση μετεγγραφής, εφόσον δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, παραμένει και αγωνίζεται με το σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.
 • 8.5 Αθλητής που υπέβαλε αίτηση μετεγγραφής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες με το νέο Όμιλο πριν από την έγκρισή της. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκρότησης της Εθνικής Ομάδας και αγώνων αυτής, οπότε το ΔΣ της Ομοσπονδίας μπορεί να επιτρέπει τη συμμετοχή του υπό μετεγγραφή αθλητή στους αγώνες της Εθνικής ομάδος.
 • ΑΡΘΡΟ 9 : Όροι και προϋποθέσεις μετεγγραφών
 • 9.1 Αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί ελεύθερα, εφόσον συναινεί το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.
 • 9.2 Αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, λόγω αποδέσμευσης από το σωματείο του. Η αποδέσμευση χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του σωματείου του που περιέχει την απόφαση αποδέσμευσης και επισυνάπτεται στην αίτηση μετεγγραφής.
 • 9.3 Αθλητής, μετά την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του έχει το δικαίωμα να μετακινείται σε άλλο σωματείο, χωρίς τη συναίνεση της παραγράφου 9.1, κάθε τρία (3) χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους δεν έχει κατακτήσει πρώτη νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 1 - 3 νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή Μεσογειακούς Αγώνες, 1 - 6 νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 1 - 8 νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
 • 9.4 Αθλητής ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών μπορεί να μετεγγραφεί χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του κατόπιν αιτήσεως του έχοντος τη γονική μέριμνα του αθλητή. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.
 • 9.5 Η συναίνεση παρέχεται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του σωματείου του αθλητή, που επισυνάπτεται στην αίτηση μετεγγραφής και που περιέχει την απόφαση για παραχώρηση με συναίνεση. Στην πιο πάνω απόφαση του ΔΣ πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αθλητή και το σωματείο στο οποίο παραχωρείται αυτός.
 • 9.6 Αθλητής που τις τελευταίες δύο (2) αγωνιστικές περιόδους, πριν από την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα (αγωνιστική απραξία) έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλου λόγου. Ο χρόνος, τυχόν, τιμωρίας του επικυρωμένης από την Ομοσπονδία δεν προσμετράται.
 • 9.7 Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
 • 9.8 Οι διατάξεις της παρ. 9.6 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές α) που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους, β) των οποίων η μη συμμετοχή στους αγώνες του σωματείου τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια, όπως στράτευση, τραυματισμό κλπ.
 • ΑΡΘΡΟ 10 : Μετεγγραφή λόγω μετοικήσεως
 • 10.1 Αθλητής έχει δικαίωμα να μετεγγραφεί λόγω μετοικήσεως σε σωματείο του τόπου μετοικήσεώς του, και χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του, εφόσον το τελευταίο αυτό αρνείται τη συναίνεση.
 • 10.2 Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η έδρα του τόπου μετοικήσεως να απέχει περισσότερο από 100 χλμ. από τον τόπο που εδρεύει το σωματείο του.
 • 10.3 Στην σχετική αίτηση μετεγγραφής λόγω μετοικήσεως πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο λόγος μετοικήσεως του αθλητή, ο οποίος να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως βεβαίωση εργοδότη, εκπαιδευτικού ιδρύματος κλπ ή τουλάχιστον με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 του αθλητή ή σε περίπτωση ανήλικου του έχοντος τη γονική μέριμνα. Η, εν λόγω, δήλωση υπογράφεται ενώπιον του αστυνομικού τμήματος της νέας διαμονής του αθλητή.
 • 10.4 Εάν εντός διετίας από την εφαρμογή της ανωτέρω προβλέψεως διαπιστωθεί επιστροφή του αθλητή στον προηγούμενο τόπο κατοικίας τότε οφείλει να επιστρέψει στο σωματείο από το οποίο και αποχώρησε λόγω μετοικήσεως.
 • 10.5 Μετά την μετεγγραφή, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ισχύουν για τον αθλητή όλα όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αναφορικά με οποιαδήποτε μελλοντική του μετακίνηση σε άλλο σωματείο.
 • ΑΡΘΡΟ 11 : Μετεγγραφές ειδικών περιπτώσεων
 • 11.1 Αθλητής έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο) σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει:
  1. Διαλύθηκε με απόφαση της Γ.Σ. αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απώλεσε την ειδική αθλητική αναγνώρισή του ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή η διαγραφή αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο.
   Σ' αυτή την περίπτωση το μετεγγραφικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της ημερομηνίας διάλυσης ή διαγραφής ή της απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.
  2. Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητάς στο αγώνισμα (κατηγορία) που επιδίδεται ο αθλητής. Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το μετεγγραφικό του δικαίωμα από την επόμενη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας εκ μέρους του σωματείου του, η οποία λαμβάνεται με απόφαση του ΔΣ.
 • 11.2 Η μετεγγραφή αθλητή που συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους προβλεπόμενους στο άρθρο αυτό λόγους μετεγγραφής γίνεται, ύστερα από σχετική αίτησή του προς την Επιτροπή Μετεγγραφών, που διαβιβάζεται με έγγραφο του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μετεγγραφή του αυτός και απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών που επικυρώνεται υποχρεωτικά από το ΔΣ της Ομοσπονδίας.
 • 11.3 Για τους αθλητές που μετακινούνται λόγω συγχώνευσης σωματείων ή τμημάτων σωματείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2725/1999, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 24731/22.10.1999 απόφασης του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού (ΦΕΚ 1976 Β΄, 4.11.1999).
 • 11.4 Οι αθλητές που δεν δηλώνονται από το προερχόμενο από συγχώνευση σωματείο στην Ομοσπονδία για ένταξή τους στη δύναμη του σωματείου αυτού, θεωρούνται αποδεσμευμένοι και μπορούν να μετεγγραφούν σε σωματείο της προτίμησής τους.
 • 11.5 Αθλητής ο οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής που συμμετέχει στους αγώνες ως αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του μαθητή ή του σπουδαστή του σχολείου ή της σχολής, ή να παραμείνει στο σωματείο του σχολείου ή της σχολής.
 • ΑΡΘΡΟ 12 : Τελικές διατάξεις
 • 12.1 Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου απαιτείται ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία γέννησης αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
 • 12.2 Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται "αθλητής" νοείται και αθλήτρια.
 • 12.3 Το ΔΣ με απόφασή του, μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες, με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγούν άμεσα ή έμμεσα τον παρόντα Κανονισμό.
  Οι ανωτέρω λεπτομέρειες γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο του ΔΣ δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου.
 • 12.4 Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ. 8.2 του παρόντος και μόνο για το έτος 2000, η υποβολή των αιτήσεων μεττεγραφών θα γίνει από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2000. Τυχόν υποβληθείσες μέχρι σήμερα σχετικές αιτήσεις θεωρούνται έγκυρες και θα ληφθούν υπόψη
 • Ο παρών Κανονισμός ψηφίστηκε από τη 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2000 των σωματείων μελών της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε την 22 Οκτωβρίου 2000.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
  Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ι. Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ