Τo νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοσης και Ανανέωσης Αθλητικών Ταυτοτήτων

Στην 2η Τακτική Γεν. Συνέλευση της ΕΙΟ παρουσιάστηκε το νέο σύστημα έκδοσης αθλητικών ταυτοτήτων (ΑΤ).
Με το σύστημα αυτό οι Όμιλοι δύνανται:

 1. Να εκτυπώνουν πλήρη κατάλογο των αθλητών /τριών τους με όλα τα στοιχεία τους.
 2. Να εγγράφουν νέους αθλητές, εκδίδοντάς τους προσωρινό ΑΤ για άμεση χρήση.
 3. Να ανανεώνουν τις ΑΤ των αθλητών/τριών τους.

Διαδικασία έκδοσης

  1. Πληκτρολογείτε τη διεύθυνση www.eio.gr/sports ή ενναλακτικά στο www.grsports.gr
  2. Συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και εν συνεχεία τον κωδικό που σας έχει δοθεί.
  3. Πατάτε «είσοδος» και οδηγείστε στην οθόνη που έχει το εξής μενού : Αθλητές, Σωματεία, εκτυπώσεις.
  4. Στο κουμπί «αθλητές» εγγράφετε νέους αθλητές και ανανεώνετε τις Αθλητικές Ταυτότητες του Σωματείου σας.
  5. Στο κουμπί «σωματεία» επιβεβαιώνετε ή αλλάζετε τα στοιχεία του Σωματείου σας.
  6. Στο κουμπί «εκτυπώσεις» μπορείτε να πάρετε κατάλογο των αθλητών σας.Αίτησείς εγγραφής/ανανέωσης θα βρείτε :
   1. Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης αθλητή τριγώνου -> Αρχείο Word - Αρχείο PDF
   2. Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης αθλητή ανοικτής Θάλασσας -> Αρχείο Word - Αρχείο PDF

   Η αίτηση ανανέωσης πρέπει να συμπληρωθεί από το σωματείο του αθλητή/τριας με τον υπάρχοντα αριθμό μητρώου και έγκυρη ιατρική γνωμάτευση (ΔΕΝ χρειάζεται πιστοποιητικό γεννήσεως ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας).

   Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί από το σωματείο του αθλητή/τριας με τον υπάρχοντα αριθμό μητρώου και έγκυρη ιατρική γνωμάτευση χρειάζεται δε πιστοποιητικό γεννήσεως ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

   Προσοχή: επειδή τα δελτία θα έχουν και λατινικούς χαρακτήρες από τη μία πλευρά τους, παρακαλούμε να συμπληρώσετε όπου απαιτείται και τα σχετικά πεδία.

 

  1. Πληρωμή δελτίων :
   1. Έκδοση αθλητικού δελτίου για πρώτη φορά : 15 €
   2. Eπανέκδοση λόγω απώλειας : 10 €
   3. Aνανέωση : 10 €
   4. Έκδοση αθλητικού δελτίου από μετεγγραφή : 100 €


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 080/48068590
IBAN: GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

TOP