Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στη διεύθυνση: http://www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/diakrithentes-athlite έχει αναρτηθεί η τροποποιημένη φόρμα για την εγγραφή αθλητών/τριών στον Ειδικό Πίνακα της Γ.Γ.Α., καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να τη συνοδεύουν

Περισσότερα…

για την αναγραφή ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ στον ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 38 ΤΟΥ Ν. 4115/2103

Περισσότερα…

Για την εισαγωγη αθλητών, αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, Β’ κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΛ, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εφαρμόζονται οι διατάξεις:

Περισσότερα…

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στην διεύθυνση: http://www.sportsnet.gr/index.php/athlitismos/athlitismos/diakrithentes-athlite έχουν αναρτηθεί η νέα αίτηση και φόρμα για την εγγραφή αθλητών/τριων στον Ειδικό Πίνακα της Γ.Γ.Α., καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να τις συνοδεύουν.
Επιπλέον, στην παραπάνω διεύθυνση θα βρείτε τον σχετικό Νόμο και την Υπουργική Απόφαση που πρόσφατα υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους ενδιαφερόμενους αθλητές/τριες που επιθυμούν την εγγραφή και έκδοση σχετικής Βεβαίωσης από την Υπηρεσία μας.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υγρού Στίβου & Βαρέων Αθλημάτων
Κωνσταντίνος Βαλεργάκης

Περισσότερα…

TOP