Loading...
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 15:42

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Τροποποίηση Καταστατικού για την εναρμόνισή με διατάξεις του ν.4726/2020 Κύριο

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), που ελήφθη ομόφωνα στην υπ΄ αριθ. 1014 συνεδρίασή του, της 26ης-3-2021, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.Ι.Ο., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 15η Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων  (Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2.Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο., για την εναρμόνισή με διατάξεις του ν.4726/2020 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο.

Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωτής) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού.  Δηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους,το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση  των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους  γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφό τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού.

 Επισημαίνουμε ότι, επειδή το υπ΄αρ. 2ο θέμα της Η.Δ. αφορά την τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Ε.Ι.Ο., για την ύπαρξη απαρτίας στη Γ.Σ., θα πρέπει να παρίστανται σε αυτή αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών εκπροσωπούντες το ήμισυ πλέον ενός των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει.

Γι΄αυτό υποβάλλεται θερμή παράκληση όπως τα σωματεία-μέλη συμμετάσχουν στη Γ.Σ., ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση του θέματος της τροποποίησης του καταστατικού, το οποίο υποχρεωτικά, βάσει  του ν.4726/2020, πρέπει να εναρμονιστεί με διατάξεις αυτού, όπως άλλωστε θα πρέπει να εναρμονιστούν υποχρεωτικά και τα καταστατικά όλων των αθλητικών σωματείων.

Tο σχέδιο των τροποποιήσεων που εισηγείται το Δ.Σ. στη Γ.Σ. προς έγκριση του Καταστατικού θα αναρτηθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας www.eio.gr  .    

Τα σωματεία θα μπορούν να υποβάλουν επί του πιο πάνω σχεδίου σχετικές  προτάσεις και παρατηρήσεις, μέχρι την ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί όταν θα αναρτηθεί το σχέδιο των τροποποιήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ