Loading...
Παρασκευή, 07 Μαΐου 2021 17:24

Μέσω Webex οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της ΕΙΟ

Όπως σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί με τις από 30/3/2021 προσκλήσεις, το ΔΣ της Ε.Ι.Ο. με απόφασή του που ελήφθη ομόφωνα στην 1014/26-3-2021 συνεδρίασή του, καλούνται τα σωματεία μέλη της στις δύο έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) της 15ης Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο, η μεν πρώτη που αφορά την έγκριση των Κανονισμών στις 08.00 με επαναληπτική την ίδια ημέρα και ώρα 09.30, η δε δεύτερη που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο. σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, την ίδια ημέρα και ώρα 11.00 με επαναληπτική ώρα 12.00 (υπενθυμίζουμε ότι στη Συνέλευση που αφορά της τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Ε.Ι.Ο., για την ύπαρξη απαρτίας στη Γ.Σ., θα πρέπει να παρίστανται σε αυτή αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών εκπροσωπούντες το ήμισυ πλέον ενός των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει, γι’ αυτό υποβάλλεται θερμή παράκληση όπως τα σωματεία-μέλη συμμετάσχουν στη Γ.Σ., ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση του θέματος της τροποποίησης του καταστατικού, το οποίο υποχρεωτικά, βάσει  του ν.4726/2020, πρέπει να εναρμονιστεί με διατάξεις αυτού, όπως άλλωστε θα πρέπει να εναρμονιστούν υποχρεωτικά και τα καταστατικά όλων των αθλητικών σωματείων).

Με νεότερη απόφασή του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο., που ελήφθη στη συνεδρίασή του υπ’ αριθ. 1017/6.5.2021, όπως είχε προβλεφθεί και στην αρχική απόφαση σύγκλησης της Γ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τη φυσική παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), αποφάσισε όπως οι δύο Γ.Σ. της 15ης Μαΐου 2021διεξαχθούν και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων των Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας Webex.

Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, το δικαίωμα συμμετοχής με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου , τον ορισμό αντιπροσώπων (τακτικός-αναπληρωτής) κλπ., ισχύουν α προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό, ως αυτά αναφέρονται στις δύο προσκλήσεις των προαναφερομένων Γ.Σ. που σας έχουν ήδη αποσταλεί με Α.Π. 210330002/30-3-2021 και Α.Π. 210330001/30-3-2021 αντίστοιχα.

Ο σύνδεσμος webex για τη συμμετοχή των ορισθησομένων αντιπροσώπων των σωματείων θα κοινοποιηθεί σε αυτούς μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας του ορισμού τους.